Prof. Dr. İsmail ÇetişliPROF. DR. İSMAİL ÇETİŞLİ
      
      Prof. Dr. İsmail Çetişli, 23.10.1955’te Denizli iline bağlı Tavas ilçesinin Akyar Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Akyar Köyü İlkokulu (1961-1966), orta öğrenimini Denizli ve Isparta İmam-Hatip Liseleri (1969-1971/1971-1976), yüksek öğrenimini ise Atatürk Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde (1976-1980) gördü.
       Meslekî hayatına Polatlı (Ankara) İmam-Hatip Lisesi edebiyat öğretmeni olarak başlayan (l980) Çetişli, dört yıllık öğretmenlikten sonra Fırat Ü. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi (1984). Adı geçen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimine başladı. Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın danışmanlığında Servet-i Fünûn’da Mensûr Şiir isimli çalışmasıyla yüksek lisansını (1986); Memduh Şevket Esendal -İnsan ve Eser- isimli çalışmasıyla da doktorasını tamamladı (l989).
      İsmail Çetişli, 1990’da yardımcı doçent unvanıyla Fırat Ü. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeliğine getirildi ve 1993’e kadar adı geçen üniversitede çalışmalarını sürdürdü. 1993’te Süleyman Demirel Ü. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti. 1993-1998 tarihleri arasında bölüm başkanlığı ve 1994-1997 tarihleri arasında da Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.
       Akademik hayatında 1995’te doçentliğe, 2001’de de profesörlüğe yükselen Çetişli, 2001 yılında Pamukkale Ü. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti. Çetişli, aramızdan ayrılana kadar bu üniversitede akademik hayatını sürdürmüştür.
      Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. İsmail Çetişli’nin yayımlanmış on altı kitabı, çeşitli dergilerde neşredilmiş makaleleri, farklı sempozyumlarda sunulmuş bildirileri, muhtelif konularda konferansları mevcuttur.
         Prof. Dr. İsmail Çetişli 30 Ocak 2015 tarihinde vefat etmiştir.

 AKADEMİK HAYATI

 

Derece

Fakülte

Üniversite

Yıl

Lisans

Edebiyat Fak.

Atatürk Ü.

1976-1980

Y.Lisans

Fen-Edebiyat Fak.

Fırat Ü.

1984-1986

Doktora

Fen-Edebiyat Fak.

Fırat Ü.

1986-1989

Y.Doç.

Fen-Edebiyat Fak.

Fırat Ü.

1991-1993

Y.Doç.

Fen-Edebiyat Fak.

Süleyman Demirel Ü.

1993-1995

Doç.

Fen-Edebiyat Fak.

Süleyman Demirel Ü.

1995-2001

Prof.

Fen-Edebiyat Fak.

Pamukkale Ü.

2001-

KİTAPLARI

 

Memduh Şevket Esendal, 1991.

Memduh Şevket Esendal -İnsan ve Eser-, 1999.

Memduh Şevket Esendal, 2004/2011, 2. baskı.

Batı Edebiyatında Edebî Akımlar, 1997/2014, 15. baskı.

Batı Edebiyatında Akımlar, 2009/2010, 2. baskı.

Cahit Külebi ve Şiiri, 1998/2012, 2. baskı.

Metin Tahlillerine Giriş / 1 Şiir, 1999/2010, 5. baskı.

Metin Tahlillerine Giriş / 2 Hikâye-Roman-Tiyatro, 1999/ 2014, 4. baskı.

Halit Ziya Uşaklıgil, 2000.

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, 2007/2012 2. baskı

Edebiyat Sanatı ve Bilimi, 2008/2014, 3. baskı.

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri, 2012.

Şiir Dünyamız, 2014.
MAKALELER-BİLDİRİLER-BÖLÜMLER-KONFERANSLAR-MÜLÂKATLAR-TANITMALARI

(Kronolojik)

 

1987

    1- “Türk Edebiyatında Mensûr Şiirin Doğuşu, Gelişmesi ve Özellikleri”, Fırat Ü.     Sosyal Bilimler Der., C.I, S.2, l987, s.97-l20.

    2- “Yağmur Beklerken ve Serbest Cumhuriyet Fırkası”, Türk Edebiyatı, S.l64, Haziran l987, s.33-36.

    3- “Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy'un Sanatı ve Şiiri”, S.ll3, Mayıs l987, s. 11-16.

1988

    4- “Kuruluş'un Romanı 'Osmancık' Üzerine”, Türk Yurdu, S.l2, Ocak l988, s.45-50.

    5- “Seyahatnâmelerde Denizli ve Çevresi”, Merkez Efendi Sempozyumu (Bildirileri), Türk Ocağı Denizli Şubesi Yay., Manisa, l988, s.227-237.

1989

    6- “Batı Karşısında Mehmet Âkif”, Fırat Ü. Sosyal Bilimler Der., C.III, S.2, l989, s.8l-96.

    7- “Bir Roman Bir Dizi: Ayaşlı ile Kiracıları”, Türk Yurdu, S.26, Mart l989, s.48-52.

1990

    8- “Memduh Şevket Esendal'ın Bulgar Zulmünü Anlatan Hikâyeleri”, Türk Kültürü, S.321, Ocak l990, s.l6-23.

    9- “Ahmet Rasim Üzerine İki Eser” S.153, Eylül 1990, s.27-29 / Fırat Ü. Sosyal Bilimler Der., C.IV, S.2, l99l, s.47-52.

    10- “Memduh Şevket Esendal'ın Romanlarında Aile”, Millî Kültür, S.78, Kasım l990, s.45-47.

    11- “Prof. Dr. Kaya Bilgegil'in Şiire Dâir Düşünceleri”, Fırat Ü. Sosyal Bilimler Der., C.IV, S.l, l990, s.69-79 /  S.52/53, Kasım/Aralık 1990, 53-57/51-57.

1991

    12- “Riyâzî Divânı'ndan Seçmeler”, Tercüman, 20 Şubat l99l.

    13- “Kıskançlığın Romanı 'Zehra”, Fırat Ü. Sosyal Bilimler Der., C.V, S.l, l99l, s.129-148 / Türklük Araştırmaları, S.6, l99l, s.45-66.

   14- “Meslekî Temsilcilik”, Ondokuz Mayıs Ü. Eğitim Fak. Der., S.6, l99l,  s.42-49; Türk Yurdu, S.60, Ağustos 1992, s.42-49.

    15- “Prof. Dr. Şerif Aktaş'la Edebiyat-Edebî Eser ve Edebî Eseri İnceleme Tarzı Üzerine Bir Mülâkat”, S.5, Aralık. l99l, s.8-l0; Edebî Mülâkatlar,  Ötüken Yay., İstanbul 1993, s.363-369.

 

    

1994

    18- “Memduh Şevket Esendal'ın Son İki Hikâye Kitabı”, Türk Edebiyatı, S.247, Mayıs l994, s.49-50.

1995

    16- “Mehmet Rauf'un Mensûr Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Ü. Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Der., S.1, 1995, s.109-127.

    17- “Cemil Meriç’in Romana Dâir Düşünceleri”,  C.VII, S.74, Nisan l995, s.14-21;  S.6, Yaz 1997, s.5-12

    18- “Atatürk ve Kültür”, 10 Kasım Paneli, Isparta, 1995.

1996

    19- “İnsan ve Sanat”,  S.1, Bahar 1996, s.14-17.

    20- “Edebiyat”, S.2, Yaz 1996, s.8-11.

    21- “Yabancı Dille Eğitim” (Mülâkat)  S.1133, Nisan 1996, s.12-13

    22- “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiire Dâir Düşünceleri”,  S.3, Sonbahar 1996, s.3-6.

    23- “Sanat-Edebiyat ve İnsan Üzerine Sohbet”, Isparta, 6/7/8 Kasım1996.

1997

    24- “İstiklâl Marşı’nın Tahlili”,  S.4, Kış, 1997, s.6-12; Türk Yurdu, S.119, Temmuz 1997, s.48-55.

    25- “Farklı Bir Anlayış Farklı Bir Kitap”,  S.5, Bahar 1997, s.58-59.

    26- “Cahit Külebi”, Türk Dili, S.548, Ağustos 1997, s.169-176.

    27- “Cahit Külebi’nin Ardından”, S.7, Sonbahar 1997, s.3-4.

    28- “Şairin Penceresinden Mevsimler -I- Kış”,  S.8, Kış 1997, s.3-9.

1998

    29- “Yeni Türk Şiirinde Çanakkale Savaşları ve Zaferi”, S.5, Ocak-Şubat-Mart 1998, s.40-43.

    30- “Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Hz. Peygamber”, 20-21 Nisan 1998, Isparta, s.279-298; (Mülâkat)  S.42, Mayıs 1998, s.28-31.

    31- “Hasan Boğuldu Hikâyesinde Anlatım Tarzları, Dil ve Üslûp”, S.9, Bahar 1998, s.3-7.

    32- “Tarihçi Gözüyle Olaylar ve Türkiye”,  S.9, Bahar 1998, s.59-60.

    33- “Necip Fazıl ve Şiiri”,  S.10, Yaz 1998, s.6-13.

    34- “Cahit Külebi’nin Şiirinde Memleket”, S.15, Temmuz-Ağustos 1998, s.38-41.

    35- “Mektepten Memlekete Dönemecindeki Bir Şairin Mehlika Sultanı”, , S.11, Sonbahar 1998, s.3-11.

    36- “Cumhuriyet Devri Türk Şiiri”, Süleyman Demirel Ü. Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Der., S.3, 1998, s.181-200.

    37- “Necip Fazıl Üzerine Mülâkat”, S.10, Yaz 1998, s.22-25.

1999

    38- “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Millî Şuur”, Türk Yurdu, S.139-141, Mart-Mayıs 1999, s.203-211.

    39- “Şairin Penceresinden Mevsimler -II- Bahar”,  S.13, Bahar 1999, s.3-8.

    40- “Estetik”,  S.14-15, Yaz-Sonbahar, 1999, s. 3-6.

    41- “Doç. Dr. İsmail Çetişli ile Mülâkat”

2000

    42- “Bir Neslin veya Bir Şairin Romanı: Mâi ve Siyah”, Türk Yurdu, S.153-154, Mayıs-Haziran 2000, s.318-333.

    43- “Şiir Üstüne”, Isparta, 20.5.2000; S.67-68, Haziran-Temmuz 2000, s.14-15.

    44- “Türk Şiirinde Gurbet”, S.16-17, Kış-Bahar 2000, s.3-10.

2001

    45- “Mit”ten “Modern Hikâye”ye “Hikâye”nin Sergüzeşti, S.8, Ocak-Şubat-Mart 2001, s.41-46.

    46- “İnsan-Dil-Kültür”,  S.1, Ocak-Şubat 2001, s.10-12;  S.77, Nisan 2001, s.3-4.

    47- “Edebiyat Dili/Edebî Dil”, Türk Yurdu, S. 162-163 , Şubat-Mart 2001, s.116-124.

    48- “Yeni Türk Şiirinde Memleket Temasına Genel Bir Bakış”, C.I

2002

    49- “Güdümlü Edebiyat”, S.12, Ocak-Şubat-Mart 2002, s.15-19.

    50- “Memduh Şevket Esendal’ın Mektupları”, S.13, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, s.38-40.

    51- Ölümünün 50. Yılında Memduh Şevket Esendal”, Türk Dili, S.605, Mayıs 2002, s.415-428.

    52- “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bir Düşünce Hareketi: Meslekî Temsilcilik”, Ankara, 2002, C.17, s.849-856.

    53- “Millet-Kültür Bağlamında Edebiyat I-II”, Türk Ocağı Isparta Şubesi (17 Şub. 2001) ve Burdur İl Halk Kütüphânesi’nde Konferans (29 Mart 2001); S.14/15, Temmuz-Ağustos-Eylül/ Ekim-Kasım-Aralık. 2002, s.35-41/34-39.

    54- “Zeybeklik ve Zeybekler”, Tavas Yöresi I. Kültür ve Üretim Festivali Bildirileri, Denizli, 2002, s.23-29.

2003

 

    55-  “Edebiyat Tenkidi”, S.16, Ocak-Şubat-Mart 2003, s. 39-42.

    56- “Bir Bilim Adamının Romanı Üzerine Gecikmiş Bir Tahlil”,  S.18, 2003, s.36-44.

2004

    57- “Mehmet Âkif’in Sanatı ve Sanatkârlığı”, “Mehmet Akif Paneli”nde bildiri (Türk Ocağı  Denizli Şubesi 14 Mart 2004).

    58- “Prof. Dr. İsmail Çetişli ile Sanat ve Edebiyat Üzerine”, S.19, s. 34-43, Mart-Nisan-Mayıs 2004.

    59- “Tarık Buğraya Göre Sanat ve Edebiyat”, S.21, Eylül-Ekim-Kasım 2004, s.13-17.

2005

    60- “Sanat ve Sanatkârda İdeolojik Körlük”,  S.24, Haziran-Temmuz-Ağustos 2005, s.6-9.

    61- “Küreselleşme Ortamında Edebiyatta Süreklilik”,  S.26, Aralık-Ocak-Şubat 2005-2006, s.16-21.

2006

    62- “Edebiyat Eğitimi”nde “Edebî Metin”in Yeri ve Anlamı”, Millî Eğitim, S.169, Kış 2006, s. s.75-84.

    63- “M.Ş.Esendal’ın Hikâyelerinde Memur-Bürokrat Tipi”, S.27, Mart-Nisan-Mayıs 2006, s. s.13-19.

   64- “Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Memduh Şevket Esendal-Anton Çehov İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi VI. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006 – Isparta; VI. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Isparta 2007, s.248-253.

    65- “Attilâ İlhan’ın Vefatının Basındaki Aksi”, Attila İlhan Armağanı, KTB Yay., Ankara,2006, s.479-492.

    66- “Yoksulluğun Hikâyesi Rüzgârlı Pazar”, S.30, Aralık-Ocak-Şubat 2006-07, s.11-17.

    67- “Kilit Romanında ‘Kilit’ Metaforu”, Türk Yurdu, S.229, Eylül 2006, s.65-68.

    68- “Kerim Aydın Erdem’in Şiirlerinde Yerel Renkler ve Çizgiler”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6-8 Eyl. 2006 Denizli.

    69- “Halit Ziya Uşaklıgil’in Mensur Şiirleri”, Halit Ziya Sempozyumu, 8 Aralık 2006, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

    70- “Mensur Şiir”, Türk Edebiyatı Tarihi, C.3, KTB Yay., Ankara, 2006, s.343-358, 1. baskı; “Mensur Şiir”, Türk Edebiyatı Tarihi, C.3, KTB Yay., Ankara, 2007, s.339-354, 2. baskı.

2007

    71- “Kilit-Kapı-Anahtar Romanlarının Metaforik Anlamları Üzerine”, Ank., 2007, s.152-164.

    72- “Türk Milletinin Çanakkale Savaşı Günlerinde Yüz Yüze Kaldığı Yokluk ve Yoksullukların …Ve Çanakkale Romanına Yansımaları”, S.49, 2007, s.183-196.

    73- “Şehir/Şehirleşme Olgusu Karşısında Köyün Hazin Mağlubiyeti”, S.33, Eylül-Ekim-Kasım 2007, s.11-16.

    74- “Kerim Aydın Erdem”, Geçmişten Günümüze Denizli, S.15, Temmuz-Ağustos-Eylül 2007, s.22-25.

    75- “Kurgusallık/İtibârîlik Bağlamında Edebiyat”, 23-26 Ekim 2007, Isparta.

2008

    76- “Rüyalarımızın Dili ‘Şiir’ Üstüne”, S.1, Ocak 2008, s.5-8.

     77- “Bir Hatıranın Aydınlığında Ahmet Kabaklı’nın Şiir İncelemeleri”, S.37, Eyl-Ek-Kas 20008, s.16-19.

    78- “Yahya Kemal’in Şiirlerinde Hikemî Tarz ve Tavır”, Yahya Kemal Beyatlı, KTB Yay., İstanbul, 2008, s.144-157.

    79- “Yahya Kemal’in Şiirlerinde Hâtıra ve Hatırlama”, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, S.V, 2008, s.549-558.

    80- “Mehmet Akif Ersoy’un Şiir Kaynaklarından Biri Olarak Kur’an- Kerim”, I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu (19-22 Kasım 2008, Burdur)

    81- “Türk Edebiyatına Dair” (Mülakat), S.35, Ağustos 2008, s.28-31.

2009

   82- “Şehrin Eylül Tarafında Bir Sanatkâr”, S.39, Mart-Nis.May 2009, s.86-90;  S.11, Mart 2009, s.15-19.

    83- “Kurgusallık/İtibârîlik Bağlamında Edebiyat”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (H.Ayan Özel Sayısı), S.39, 2009, s.365-376.

    84- “Safahat’ta Mehmet Akif’in Duygu Dünyası”,  (24-31 Mayıs 2009 Novi Pazar/Sırbistan)

    85- “Balkan Seyahati İzlenimleri”, S. 41, Eylül-Ekim-Kasım 2009, s.7-11.

    86- “Dağlar Devrildiğinde/Ebedî Nişanlı’da Kader Fikri ve İnancı”, Cengiz Aytmatov, KTB Yay., Ankara, 2009, s.331-341.

2010

    87-    “Memduh Şevket Esandal’ın Eserlerinde Toplumsal Değişmenin ‘Ev’e Yansımaları”, S. 43, Mart-Nis-May 2010, s.40-46.

    88- “Yavuz Bülent Bâkiler’in Şiirlerinde Dinî Duyarlılık”, S. 44, Haz-Tem-Ağ 2010, s.33-41.

    89- “Edebiyat-Felsefe İlişkisi Üzerine”  S. 46, Ar-Oc-Şub 2010-2011, s.29-34.

    90- “Arif Nihat Asya’nın ‘Naat’ı Üzerine Bir Tahlil”, Türk Yurdu, S.271, Mart 2010, s.22-30.

    91- “Cahit Külebi”, Türk Dili, S.700, Nisan 2010, s.703-710.

2011

 

    92- “Na’t Antolojileri Üzerine”, S.106, Nisan 2011, s.25-31.

    93- “Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Hz. Peygamber Tasavvurunda Değişme”, Türk Yurdu, S.292, Aralık 2011, s.170-180.

    94- “Millet-Kültür Bağlamında Dil”, S.40, Ağ. 2011, s.33-39

   95- “Ömer Seyfettin’in Hikâye ve Mensur Şiirlerinde Yeni Lisan ve/veya Millî Edebiyat Hareketinin Sonuçları”, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Bildirileri, İstanbul, 2011, s.63-88

    96- “Tanzimat Sonrasında Sanatkârın Politik Arenadaki Yeri”  

    97- “A.H.Tanpınar’ın Tespitleriyle Yeni Türk Edebiyatının Temel Meseleleri”, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, 30-31 Mayıs 2011, İstanbul Ü.

    98- Mehmet Âkif’in Çağına Dair Tespit, Tenkit ve Teklileri”, 23 Eyl. 2011 Elazığ (Konferans);S.192, Aralık 2011, s.24-26 (özeti); S.683, 12 Aralık 2011, s.15

   99- “Yeni Türk Edebiyatına Dair Akademik Çalışmaları Eleştirel Bir Bakış”, Uluslar arası II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, AÜ, Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Ankara

    100- “İşlevsel Açıdan Millet-Kültür Bağlamında Edebiyat”, (Konferans), Afyon Kocatepe Ü. Eğitim Fak., 3 Aralık 2011

2012

   101- “Yunus Emre’den Günümüze Uzana Kültürel Bellekte Bir Kesit”, Türk Yurdu, S.297, Mayıs 2012, s.41-49.

    102- “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Gönül”, S.52, Haz.-Tem.-Ağ. 2012, s.69-73.

    103- “Memduh Şevket Esendal’ın Hikâyeleri ve Hikâyeciliği”, M.Ş.Esendal Sempozyumu, 16 May.2012, Çorlu/Tekirdağ

    104- “Ziya Paşa’nın Terkb-i Bend’inde İnsan, Evren ve Tanrı Düşüncesi”, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni’nde (6-7 aralık 2012, Pamukkale Ü., Denizli

    105- “Şairin Estetik Dil Bilinci” 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Pamukkale Ü. 19-22 Aralık 2012-Denizli

 2013

    106- “Metin Tahlili Üzerine”,  Priştine Ü. Filoloji Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. 18 Mart 2013.

    107- “Millet-Kültür Bağlamında Edebiyat”, (Konferans), Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 15 Mart 2013/Prizren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 16 Mart 2013

108- "Yahya Kemal Beyatlı'nın Daüssılası: Üsküp", S.56, Haz-Tem-Ağ. 2013, s.32-40.

109- Edebiyat Akademyasında Büyük Kayıp: Hocam Prof. Dr. Şerif Aktaş”, S.14, Tem-Ağ.2013, s.60-65

 2014

 

110- “Şairin Hz. Peygamber Aşkı”, (Konferans), Türk Ocağı Denizli Şubesi, Nisan 2014.

111- “Mehmet Âkif’in İdeal Kahramanı: Âsım ve Nesli”, "3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Âkif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzâde” Sempozyumu (15-18 Ekim 2014, MAE Ü. Burdur)

112- “Hikâyelerde Savaşın Kahramanları”, “I. Dünya Savaşının Türk Edebiyatındaki Yansımaları” II. Uluslarası Türkiyat Sempozyumu (31 Ek-2 Kasım 2014, Karatekin Ü. Çankırı)

113- “Mehmet Âkif’in Berlin Hatıraları’ndaki Eleştiri ve Endişeleri”, 100. Yılında Âkif Berlin’de Sempozyumu, 19-21 Aralık 2014, Berlin

 

 ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

 

    1- “Memduh Şevket Esendal”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, AKM Yay., Ankara, 2003, C.3, s.429-431.

     2- “Cahit Külebi”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C.6, AKM Yay., Ankara, 200,s.

     3- “Mensur Şiir”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yay., Ankara, 2005, C.4, s.507-510.

      4- “Nesir”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yay., Ankara, 2005, C.4, s.342-344

     5- “Realizm”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yay., Ankara, 2006, C.5, s.130-135.

    6- “Epik Tiyatro”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yay., Ankara, 2003, C.2, s.376-377.

    7- “Egzistansiyalizm”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yay., Ankara, 2003, C.2, s.326-329.

8- “Hitabet”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yay., Ankara, 2004, C.3, s.302-303.

9- “Memduh Şevket Esendal”, İslâm Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul, 2014,.

10- “Cahit Külebi”, İslâm Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul, 2014,. s.YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

1-  Samet Ağaoğlu’nun Hikâyeleri üzerine Bir Araştırma-İnceleme, Isparta, 1996.

2-  Bekir Sıtkı Kunt’un Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma-İnceleme, Isparta, 1997.

3- Servet-i Fünûn Romanında Kadın, Isparta, 1998.

4-  Ahmet Mithat Efendi’nin Letâif-i Rivâyât Serisi Hikâyelerinde Muhteva ve Yapı, Isparta, 1999.

5- Tahsin Nahid’in Şiirleri Üzerinde Bir Araştırma-İnceleme, Isparta, 2001.

6-  1990-2000 Dönemi Edebiyat Dergilerinde Roman, Denizli 2007

7-  Nazım Payam’ın Şiirleri Üzerine Bir Araştırma- İnceleme, Denizli, 2014

8- “Şiir ile Hikâyenin Kesiştiği Ortak Noktada -Tanzimat’tan Cumhuriyet’e- Manzum Hikâye”, Denizli, 2014

 

YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ

 

1- Reşat Enis Aygen’in Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma-İnceleme, Elâzığ, 1995.

2- Abdülhak Hâmid’in Tiyatro Eserleri Üzerine Bir Araştırma ve İnceleme, Denizli, 2010

3- Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Romanında İnsan Psikolojisi, Denizli, 2015.