Hz. Peygamber

Anasayfa

Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ'nin 1997-2013 döneminde kaleme almış olduğu toplam 34 makale/bildirinin bir araya getirildiği eser okuyucuyla buluştu. Kitaptaki yazıların ortak tarafı şiire; özellikle Tanzimat sonrası Türk şiirine dâir olmasıdır.
19.08.2015
(Bu makale, Ay Işığı dergisinde S.10, Yaz 1998, s.6-13'te yayımlanmıştır.)
19.08.2015
Yüzakı dergisinin Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ'nin "Peygamber ve Gül" ve "Şairin Diliyle Hazreti Peygamber" isimli eserleri hakkında yayımladığı eleştiri yazısı
16.08.2015
Yüzakı dergisinin Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ'nin "Türk Şiirinde Hazreti Peygamber" isimli kitabı için yayımladığı eleştiri yazısı
16.08.2015
Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ'nin 29-30 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Yağmur Dergisi İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu'nda sunulan yazısı
16.08.2015
Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ, 2006 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisinin 169. sayısında yayımlanan yazısında edebiyat ve edebiyat eğitimi üzerine düşüncelerini ortaya koymuştur.
13.06.2015
 1 
Şiir Dünyamız